Cíle školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Co získáte:

  • Snížení nákladů na provoz manipulační techniky
  • Snížení rizika úrazu
  • Dodržování pravidel bezpečnosti práce
  • Zvyšení pracovní efektivnosti
  • Zvýšení motivace obsluhy manipulačních vozíků
  • Veškeré doklady pro kontrolní orgány

Školení obsluh motorových manipulačních vozíků a technické kontroly jsou prováděny dle současných předpisů ČSN, EN, ISO na základě certifikátů, za použití nejmodernější techniky a instruktážních filmů. Školení probíhá ověření získaných znalostí – testy na vysokozdvižný vozík a školení je ukončeno praktickým zaučením. Při technických kontrolách je používán DECELEROMETR s vystavením grafu o aktuálním stavu brzd a zvedacím zařízení vozíku.

Facebook